Kinkekaart

Soeta kiiresti, mugavalt ja ilma kättetoimetamise tasuta. Laekub e-postkasti minutiga ööpäevaringselt!
Kinkekaart
Vali väärtus, mis jagub viiega vahemikus 15–300 € Kogus
Ostu kogusumma ei tohi ületada 300 €

Ostukorv

Ostukorv on tühi.
Veebipoe tingimused

Käesolevate kaubanduskeskuse Valleta veebipoe tingimustega (edaspidi – tingimused) määratakse kindlaks, kuidas saab ostja aadressil www.valleta.lv asuva veebipoe jaotises „Kinkekaart“ ehk aadressilt www.valleta.lv/eveikals (edaspidi – veebipood), osta kaubanduskeskuse Valleta e-kinkekaardi ja kehtestatakse selle kasutamise tingimused, reguleerides e-kinkekaardi ostja, kasutaja ja veebipoe pidaja vahelisi suhteid.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleeritakse ostja, poepidaja ja kasutaja vahelisi õigusi e-kinkekaardi ostmisel kaubanduskeskuse Valleta kinkekaardi tingimustega, mis on kättesaadavad aadressil www.valleta.lv/eveikals jaotises „KAUBANDUSKESKUSE VALLETA KINKEKAARDI TINGIMUSED“, ning Läti Vabariigi õigusaktidega.

Poepidajal on õigus veebipoe tingimusi veebipoe arendamise ja/või kasutamise turvalisuse parandamise eesmärgil muuta või täiendada. Muudatused avaldatakse internetiaadressil www.valleta.lv/eveikals jaotises „VEEBIPOE ÜLDTINGIMUSED“. Tingimustes tehtud muudatused või täiendused jõustuvad nende avaldamise hetkest. Enne muudatusi või täiendusi ostetud e-kinkekaartidele kehtivad ostu hetkel kehtinud tingimused, välja arvatud juhtudel, kui seaduses või tingimustes on sätestatud teisiti.


1. ÜLDTINGIMUSTES KASUTATUD MÕISTED:

Kaubanduskeskus Valleta või kaubanduskeskus – kaubanduskeskus Valleta, mis asub aadressil Rīgas iela 4, Valmiera, LV-4201, ja mida haldab SIA VRPB.”.

Poepidaja – osaühing (SIA) VRPB rg-kood: 441030001157, juriidiline ja büroo aadress: Rīgas iela 4, Valmiera, LV-4201), kes on ühtlasi ka kaubanduskeskuse Valleta haldaja.

Veebipood – poepidaja poolt hallatav veebiaadress www.valleta.lv/eveikals, kust saab osta kaubanduskeskuse Valleta e-kinkekaarte.

Kaubanduskeskuse Valleta e-kinkekaart või e-kinkekaart – veebipoes saada olev poepidaja poolt väljastatud kordumatu numbriga dokument, mille väärtus jagub viiega (5) ja jääb vahemikku 15 (viisteist) kuni 300 (kolmsada) eurot ning mille kasutamist on kirjeldatud käesolevates tingimustes.

Kaubanduskeskuse Valleta kinkekaart – SIA VRPB poolt väljastatud sularahata maksevahend, millel on kordumatu number, hologramm, nominaalväärtusega 10, 15, 20 või 50 eurot ja kehtivusajaga, mille jooksul saab kasutaja seda kasutada kaupade ja/või teenuste eest tasumiseks kaubanduskeskuse kauplustes, välja arvatud kiirtoidurestoranis Hesburger.

Ostja – füüsiline või juriidiline isik, kes ostab veebipoest e-kinkekaardi.

Kasutaja – isik, kes kasutab e-kinkekaarti.

Ostukorv – ostja poolt veebipoes valitud e-kinkekaardid.

Ost – ostja poolt koostatud ostukorv ja täidetud andmevorm, mille alusel saadab poepidaja ostjale e-kinkekaardi/-d ja arve.

Nominaalväärtus – e-kinkekaardi summa, mis on märgitud e-kinkekaardile Euroopa Liidu ühisrahas eurodes.

Maksja – ostja.

Tarnija – veebipoe pidaja.

Määrus – isikuandmete kaitse üldmäärus ehk Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 (vastu võetud 27. aprillil 2016, kohaldatakse alates 25. maist 2018) füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.

Haldaja – SIA VRPB (rg-kood: 441030001157, juriidiline ja büroo aadress: Rīgas iela 4, Valmiera, LV-4201), kes töötleb ostjate ja kasutajate poolt esitatud isikuandmeid õiguslikul alusel ja kooskõlas määrusega veebipoe ning e-kinkekaartide toimimise tagamise, haldamise ja täiustamise ning käesolevate tingimuste täitmise eesmärgil, samuti haldaja jaoks kehtivate seaduste ja järelevalve- ning kontrolliasutuste eeskirjade ja nõudmiste täitmise eesmärgil.

Pretensioon – ostja või kasutaja poolt poepidajale esitatav kirjalik kaebus e-kinkekaardi funktsionaalsuse ja/või muude e-kinkekaardi ning käesolevate tingimustega seotud küsimuste kohta.


2. E-KINKEKAARDI HIND

2.1. Kaubanduskeskuse Valleta e-kinkekaardi hind on esitatud veebipoes näidatud Euroopa Liidu ühisrahas eurodes (EUR).

2.2. E-kinkekaardi hind võrdub selle väärtusega, millele ei lisata käibemaksu (KM).


3. OSTU VORMISTAMISE, TASUMISE JA KÄTTESAAMISE KORD

3.1. Veebipoest on võimalik osta kaubanduskeskuse Valleta e-kinkekaarte nominaalväärtusega, mis jagub viiega, vahemikus 15 (viisteist) kuni 300 (kolmsada) eurot.

3.2. Ostu kogusumma ei tohi veebipoes ületada 300 (kolmsada) eurot.

3.3. Ostu eest saab tasuda järgmiste Balti riikides välja antud maksekaartidega (deebet-, krediitkaardid): MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron.

3.4. Ostu vormistamiseks, ostu eest tasumiseks ja e-kinkekaardi saamiseks peab ostja tegema veebipoes järgmised toimingud:

1. E-kinkekaardi väärtus ja soovitav kogus tuleb sisestada numbritega ning seejärel tuleb vajutada valikule „LISA KORVI“, mille tulemusena luuakse ostja ostukorv.

Kui ostja soovib osta eri väärtusega e-kinkekaarte, peab iga väärtuse valima eraldi, sisestama soovitud koguse ja vajutama valikule „LISA KORVI JÄRGMINE TOODE“.

Kui ostja soovib kustutada mõne ostukorvi pandud e-kinkekaartidest, peab ta vajutama X-i selle koguväärtuse juures.

Ostu kogusumma arvutatakse automaatselt ostukorvi allosas.

2. Kui ostukorv on loodud, tuleb vajutada valikule „VORMISTA OST“.

3. Täites välja „Ostja andmed“ tuleb märkida oma staatus (füüsiline või juriidiline isik) ning täita kõik nõutud väljad (tähistatud tärniga (*)). Tuleb valida makseviis, samuti kinnitada, et ostja nõustub käesolevate veebipoe tingimustega ning oma isikuandmete töötlemisega ostu sooritamise tagamiseks.

4. Vajutades valikule „VAATA OSTUKORVI“ antakse ostjale võimalus kontrollida, kas kõik esitatud andmed on õiged. Vajutades valikule „TAGASI“ saate teha parandusi.

5. Seejärel tuleb vajutada valikule „KINNITA OST“. Pärast seda toimingut avaneb maksekaardi andmete leht, kus ostja peab esitama kõik nõutavad kaardi kohta käivad andmed ning vajutama valikule „Soorita makse“, mille järel ei ole enam võimalik ostu korrigeerida ja makse edastatakse töötlemiseks.

3.5. Ühe (1) minuti jooksul pärast punktis 3.4 loetletud tegevuste teostamist saab ostja oma andmetes märgitud e-posti aadressile pdf-vormingus:

1) ostetud e-kinkekaardi/-d, mille ostja saab üle anda kasutajale, saates selle tema e-postkasti või printides A4-vormingus lehele;

2) arve, millel on märge, et see on informatiivne ja ei kuulu tasumisele, on koostatud elektrooniliselt, kehtib ilma allkirjata ja sellel näidatud summa on maksja kontol broneeritud ning kantakse üle tarnijale.


4. E-KINKEKAARDI KASUTUSTINGIMUSED

4.1. Kaubanduskeskuse Valleta e-kinkekaart kehtib ilma poepidaja allkirjata 6 kuud alates ostu eest tasumise päevast. Kehtivusaeg on märgitud ka e-kinkekaardile.

4.2. E-kinkekaarti ei saa ümber vahetada sularahaks, välja arvatud punktis 5.1 nimetatud e-kinkekaardi ostutehingust loobumise korral.

4.3. Enne tasumist mõnes kaubanduskeskuse Valleta kauplustest tuleb kasutajal e-kinkekaart printida A4-lehele ja vahetada see kaubanduskeskuse infokeskuses ümber kaubanduskeskuse Valleta kinkekaardiks. Kinkekaardi kehtivusaeg loetakse samaks e-kinkekaardi kehtivusajaga.

4.4. E-kinkekaardi, mille kehtivusaeg on lõppenud mitte rohkem kui 3 kuud tagasi, saab kaubanduskeskuse infokeskuses vahetada kaubanduskeskuse Valleta kinkekaardi vastu, tasudes 20% e-kinkekaardi väärtusest. Kinkekaardi kehtivusaeg pikeneb ühe kuu võrra. Üle kolme kuu aegunud e-kinkekaarti ei saa uuendada ja raha selle eest ei tagastata.

4.5. Vahetamisel peab e-kinkekaardi kasutaja:

1. andma e-kinkekaardi poepidaja infokeskuse töötajale;

2. esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi (pass või isikutunnistus);

3. täitma ning allkirjastama vahetusakti;

4. lisatasu ei ole vaja maksta.

4.6. Kaubanduskeskuse infokeskuse töötaja võtab vahetamiseks vastu nii mustvalgeid kui ka värvilisi e-kinkekaardi väljatrükke.

4.7. E-kinkekaardi väljatrükk on kehtiv, kui sellel ei ole võltsingu tunnuseid, mehaanilisi vigastusi ega määrdumist, mis ei võimalda dokumendi tuvastamist, andmete lugemist või võimaliku võltsimise tuvastamist – kogu sellel olev teave peab olema hästi loetav ja nähtav. Kui väljatrükk on ebakvaliteetne, kahjustatud, parandatud või erineb muus osas e-postiga saadetud e-kinkekaardist, on infokeskuse töötajal õigus seda ümbervahetamiseks mitte vastu võtta.

4.8. Kaubanduskeskuse Infokeskuses on vahetust võimalik teostada kaubanduskeskuse tööajast erinevatel aegadel, millega saab tutvuda internetis www.valleta.lv jaotises „KONTAKTID“.

4.9. Kaubanduskeskuse Valleta kinkekaardid on saadaval nominaalväärtusega 5, 10, 20 ja 50 eurot. Kui e-kinkekaardi väärtus ei kattu, saab kasutaja vahetamise käigus mitu kaubanduskeskuse kinkekaarti, mille koguväärtus on võrdne e-kinkekaardi väärtusega. e-kinkekaardi kasutajal on õigus valida, millise nominaalväärtusega kaubanduskeskuse kinkekaarte ta soovib saada.

4.10. Kasutaja saab e-kinkekaardi vahetada kaubanduskeskuse Valleta kinkekaardi või -kaartide vastu ühekordselt ja e-kinkekaardi kogu väärtuse ulatuses.​​​​

4.11. Kaubanduskeskuse Valleta kinkekaardi kasutamist reguleeritakse kaubanduskeskuse Valleta kinkekaardi kasutustingimustega, mis on avaldatud kaubanduskeskuse kodulehel www.valleta.lv/eveikals jaotises „KAUBANDUSKESKUSE VALLETA KINKEKAARDI TINGIMUSED“ ja mis muutuvad pärast e-kinkekaardi ümbervahetamist siduvaks kasutajale siduvaks.


5. POEPIDAJA, OSTJA JA KASUTAJA KOHUSTUSED, ÕIGUSED JA VASTUTUS

5.1. Kui ostja on füüsiline isik ja on tarbija õigusi reguleerivate õigusaktide tähenduses tunnistatud tarbijaks, on tal õigus 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates ostu eest tasumise päevast taganeda kaubanduskeskuse Valleta e-kinkekaardi ostutehingust ning saada makstud raha tagasi. Ostja teavitab sellest poepidajat elektrooniliselt, kirjutades e-kirja aadressil info@valleta.lv, saates tagasi ostetud pdf-vormingus e-kinkekaardi ning lisades järgmised andmed:

1) ostu vormistamise ja tasumise kuupäev;

2) e-kinkekaardi väärtus ja kood;

3) ostja nõue ja loobumise põhjus;

4) ostja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, kontakttelefon, panga nimi ja konto nr, millelt makse sooritati.

5.2. Saades kätte punktis 5.1 märgitud teabe ja e-kinkekaardi, on poepidaja kohustatud ostjale tagastama e-kinkekaardi eest saadud raha 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates teabe kättesaamise päevast, ning samal ajal e-kinkekaardi tühistama.

5.3. Punktis 5.1 nimetatud teabe edastamise ja raha tagasi saamise õigus on ainult ostjal, mitte ühelgi e-kinkekaardi kasutajal.

5.4. Pärast e-kinkekaardi või kaartide kättesaamist e-posti teel on ostja kohustatud kontrollima, kas see/need vastavad e-kinkekaardi näidisele (vt siit) ning kas selle/nende väärtus vastab sooritatud makse summale. Mittevastavuse korral kohustub ostja viivitamata, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul alates e-kinkekaardi või kaartide kättesaamisest, teavitama sellest poepidajat e-posti aadressil info@valleta.lv, saates tagasi mittevastava e-kinkekaardi (või kaardid) ning lisades järgmise teabe:

1) ostja ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon;

2) ostu vormistamise ja tasumise kuupäev.

Sellisel juhul on poepidaja kohustatud olukorra mõistliku aja jooksul kõrvaldama ja saatma e-kinkekaardi(d) ostjale uuesti.

5.5. Punktides 5.1 ja 5.4 nimetatud teavet elektroonilisel teel saates on ostja kohustatud kontrollima, kas poepidaja on selle kätte saanud, helistades kaubanduskeskuse Infokeskusesse telefonil 26665000.

5.6. Ostja on e-kinkekaardi üleandmisel kasutajale kohustatud teda teavitama e-kinkekaardi kasutustingimustest, tagades, et kasutaja on nendega nõus ning kohustub neid täitma.

5.7. E-kinkekaarti on keelatud kopeerida, muul viisil reprodutseerida ja korduvalt kaubanduskeskuse Valleta kinkekaardi vastu ümber vahetada. Igal e-kinkekaardil on kordumatu kood ja selle saab kaubanduskeskuse Valleta kinkekaardi vastu vahetada esimene inimene, kes selle kaubanduskeskuse infokeskuses vahetamiseks esitab. Käesolevate tingimustega vastuolus oleva e-kinkekaardi kasutamist, näiteks selle reprodutseerimist ja korduvat ümbervahetamist, käsitletakse kelmusena, mis on vastavalt Läti Vabariigi seadusandlusele kriminaalkorras karistatav.

5.8. Ostja ja kasutaja vastutavad selle eest, et e-kinkekaart ei satuks kolmandate isikute kätte. Poepidaja ei vastuta ega kohustu hüvitama ostjale ja/või kasutajale kolmandate isikute ebaseadusliku tegevuse tagajärjel tekkinud kahjusid.

5.9. E-kinkekaardi vahetamisel kaubanduskeskuse Valleta kinkekaardi vastu ei ole poepidajal kohustust kontrollida, kas e-kinkekaardi kasutajal on seaduslik alus selle kasutamiseks.

5.10. Ostu vormistamisel ja selle eest tasumisel on ostja kohustatud esitama õiged, täpsed ja kõik nõutud isiku- ning maksekaardi andmed.

5.11. Poepidaja ei vastuta kahjude eest ega hüvita ostjale ega kasutajale kulusid, mis võivad tekkida või tuleneda e-kinkekaardi mitte saamisest e-posti teel, kättesaamise viibimisest ja muudest arusaamatustest, kui ostja on ostu vormistamisel ja/või tasumisel esitanud isiku- ja/või maksekaardi andmed valesti ja/või ebatäpselt ja/või ta ei järginud veebipoe süsteemi juhiseid.​​​​​

5.12. Poepidaja on kohustatud tagama veebipoe süsteemi toimimise, kuid süsteemi parendus-, kontrolli- või parandustööde ajaks võidakse veebipood ajutiselt sulgeda. Poepidaja ei hüvita selliseid katkestusi veebipoes ühelgi viisil.


6. MUUD SÄTTED

6.1. Kaubanduskeskuse Valleta e-kinkekaartide ostjate ja kasutajate isikuandmete vastutav töötleja on SIA VRPB. Andmeid töödeldakse, hoitakse ja kasutatakse määruse nõuete kohaselt.

6.2. Haldaja töötleb isikuandmeid veebipoe ning e-kinkekaartide toimimise tagamise, haldamise ja täiustamise ning käesolevate tingimuste täitmise eesmärgil, samuti haldaja jaoks kehtivate seaduste ja järelevalve- ning kontrolliasutuste eeskirjade ja nõudmiste täitmise eesmärgil.​​​​​​​

6.3. Lähtudes ostja sõnaselgest nõusolekust veebipoe tingimustega ja tema isikuandmete töötlemisega ostu sooritamise tagamiseks, on haldajal õigus kasutada nimetatud Isikuandmeid ja süsteemis registreeritud ostu teavet järgmistel eesmärkidel:

  • arve koostamine;
  • suhtlemine ostjaga tema poolt sooritatud ostu asjus;
  • ostustatistika koostamine.

​​​​​​​6.4. Haldajal on õigus kasutada kaubanduskeskuse Valleta e-kinkekaardi vahetamise aktis märgitud e-kinkekaardi kasutaja isikuandmeid kasutaja tuvastamiseks ning haldaja jaoks kehtivate seaduste ja järelevalve- ning kontrolliasutuste eeskirjade ja nõudmiste täitmise eesmärgil.

​​​​​​​6.5. Haldaja tagab, et e-kinkekaardi ostjate ja kasutajate poolt esitatud andmeid kasutatakse ainult käesolevates tingimustes sätestatud eesmärkidel.

​​​​​​​6.6. Haldajal on õigus edastada ostjate poolt esitatud veebipoe toimimiseks ja hooldamiseks vajalikke andmed veebipoe hooldamist ja toimimist tagavatele teenusepakkujatele.

​​​​​​​6.7. Haldajal ning veebipoe hooldamist ja toimimist tagavatel teenusepakkujatel on õigus ostja poolt esitatud isikuandmeid vastastikku edastada ulatuses, mis on vajalik veebipoe hooldamiseks ja toimimiseks, samuti käesolevate tingimuste täitmiseks.

​​​​​​​6.8. Haldaja rakendab kõiki isikuandmete kaitseks vajalikke meetmeid, et hoida andmeid tahtliku kahjustamise, levitamise ja muude õigusvastaste tegude, samuti õnnetusjuhtumite eest.​​​​​​​

6.9. Ostja või kasutaja esitab kõik kaubanduskeskuse Valleta e-kinkekaardiga seotud pretensioonid poepidajale kirjalikult aadressil Rīgas iela 4, Valmiera, LV-4201, märkides ära nõude esitaja ees- ja perekonnanime, isikukoodi, kontakttelefoni ja aadressi, e-kinkekaardi numbri, pretensiooni ning selle esitaja nõuet põhjendavad faktid ja asjaolud. Pretensioonile lisatakse dokumendid (kui need on ostjal või kasutajal olemas), mis kinnitavad pretensioonis esitatud fakte ja asjaolusid.

​​​​​​​6.10. Pretensioonile lisatakse e-kinkekaart, millega seoses pretensioon esitatakse. Kui pretensiooni esitaja ei saa lisada e-kinkekaarti, siis pretensiooni vastu ei võeta.​​​​​​​

6.11. Haldaja vaatab pretensioonid läbi 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul pärast pretensiooni saamist ning annab pretensiooni esitajale kirjaliku vastuse.

​​​​​​​6.12. Pärast e-kinkekaardi kehtivusaja lõppu esitatud pretensioone arvesse ei võeta.

​​​​​​​6.13. Kõik käesolevate tingimustega seotud vaidlused ja erimeelsused ostja ja/või kasutajaga on haldaja kohustatud lahendama läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste teel lahenduseta jäänud vaidlused vaadatakse läbi Läti Vabariigi normatiivaktides sätestatud korras.​​​​​​​

6.14. Teisi kaubanduskeskuse Valleta e-kinkekaardi veebist ostmisega seotud küsimusi saab ostja esitada e-posti aadressil info@valleta.lv või telefoni teel +371 26665000.

Paraugs

Kaubanduskeskuse VALLETA kinkekaardi tingimused

Kaubanduskeskuse Valleta (edaspidi ka – kaubanduskeskus) kinkekaart (edaspidi – kinkekaart) on osaühingu VRPB, rg-kood: 44103001157, juriidiline aadress: Rīgas iela 4, Valmiera, LV-4201 (edaspidi – SIA VRPB) poolt väljastatud sularahata maksevahend, mida selle kasutaja saab kinkekaardi kehtivusaja jooksul kasutada kaupade ja/või teenuste eest tasumiseks kaubanduskeskuse kauplustes ja teeninduspunktides (edaspidi – kauplus(ed)). Kinkekaart tuleb ära kasutada ühes poes ja ühel ostu sooritamisel.

Käesolevate kinkekaardi tingimustega (edaspidi – tingimused) määratakse kindlaks kinkekaardi väljastamise, ringluse ja kasutamise tingimused ning need on siduvad kõigile kinkekaardi ostjatele ja kasutajatele.


1. TINGIMUSTES KASUTATUD MÕISTED

Kinkekaart – SIA VRPB poolt väljastatud sularahata maksevahend, millel on kordumatu number, hologramm, nominaalväärtusega 10, 15, 20 või 50 eurot ja kehtivusajaga, mille jooksul saab kasutaja seda kasutada kaupade ja/või teenuste eest tasumiseks kaubanduskeskuses Valleta asuvates kauplustes.

Kehtivusaeg – viimane päev (kaasa arvatud), millal saab kinkekaardiga tasuda kaupade ja/või teenuste eest kaubanduskeskuses Valleta asuvates kauplustes.

Nominaalväärtus – kinkekaardi summa, mis on märgitud kinkekaardile Euroopa Liidu ühisrahas eurodes (edaspidi – EUR).

Väljaandja – SIA VRPB, kes annab välja kinkekaarte ja haldab kaubanduskeskust Valleta.

Kaubanduskeskus Valleta või kaubanduskeskus – kaubanduskeskus Valleta, mis asub aadressil Rīgas iela 4, Valmiera, LV-4201, ja mida haldab SIA VRPB.

Müüja – kaubanduskeskus Valleta infokeskus, kus töötavad SIA VRPB volitatud isikud, kes müüvad SIA VRPB nimel ja ülesandel kinkekaarte ning esindavad SIA VRPB-d suhetes kinkekaardi ostjate ja kasutajatega.

Kasutaja – isik, kes kasutab kinkekaarti.

Ostja – füüsiline või juriidiline isik, kes ostab müüjalt kinkekaardi.

Ost – toote või teenuse ostmine ühes kaubanduskeskuse Valleta kauplustest, mille eest tasutakse täielikult või osaliselt kinkekaardiga.

Kaubanduskeskuse Valleta kauplus – kauplus või teenuste osutamise koht, mis asub kaubanduskeskuses ja mis on sõlminud SIA VRPB-ga kirjaliku lepingu kinkekaardi vastuvõtmise kohta müüdava kauba ja/või osutatud teenuste eest tasumiseks.

Pretensioon – ostja või kasutaja poolt SIA VRPB-le esitatav kirjalik kaebus kinkekaardi funktsionaalsuse ja/või muude kinkekaardi ning käesolevate tingimustega seotud küsimuste kohta.


2. KINKEKAARDI LIIGID, TUNNUSED JA KEHTIVUS

2.1. SIA VRPB poolt välja antavad kaubanduskeskuse Valleta kinkekaardid on saadaval nominaalväärtusega 10, 15, 20 ja 50 eurot.

2.2. Paberkinkekaardi suurus on 20 x 10 cm. Iga kinkekaardi ühele küljele on trükitud kaubanduskeskuse logo, teisele poole pühadetervitus, kaubanduskeskuse logo, hologramm, nominaalväärtus, kordumatu number, kinkekaardi kehtivusaeg, mille kirjutab selleks ette nähtud kohta müüja, müüja allkiri ning kõige olulisemad kinkekaardi kasutustingimused läti keeles.

2.3. Kinkekaart kehtib ostu sooritamiseks, kui sellel on kogu punktis 2.2 nimetatud teave, see on selgelt loetav, ei ole määrdunud, seda ei ole kustutatud ja/või parandatud, kinkekaart ei ole kahjustatud (näiteks rebenenud/katki) ulatuses, mistõttu ei ole võimalik seda ära tunda, lugeda sellel olevat teavet või tuvastada võimalikke võltsinguid.

2.4. Kinkekaardile ei märgita ei ostja ega kasutaja nime. Kinkekaardi kujunduse ja kogu kinkekaardile märgitava teabe määrab kindlaks selle väljaandja. Kõik ostja ettepanekud kinkekaardi kujunduse muutmise või täiendamise ning kinkekaardile märgitava teabe muutmise osas lükatakse tagasi.


3. KINKEKAARDI OSTMINE

3.1. Ostja saab kinkekaardi osta kaubanduskeskuse Valleta infokeskusest, mille lahtiolekuajad on avaldatud kaubanduskeskuse kodulehel www.valleta.lv jaotises „Kontaktid“.

3.2. Kinkekaart väljastatakse ostjale, kui ta on tasunud soovitud kinkekaardi nominaalväärtuse eest sularahas või maksekaardiga. Koos sellega väljastab müüja ostjale ka tšeki nominaalväärtuse ulatuses kinkekaartide kättesaamise kohta.

3.3. Ostja saab kinkekaardi eest maksta ka pangaülekandega. Sellisel juhul annab ostja müüjale arve väljastamiseks vajalikud rekvisiidid ja e-posti aadressi arve saatmiseks (arve väljastatakse ja saadetakse ostjale jooksval või sellele järgneval tööpäeval). Kui ostja on arve tasunud, paneb müüja kinkekaardi valmis ja koostab 2 (kaks) identset üleandmis-vastuvõtuakti, millele kirjutavad alla mõlemad pooled – ostja ja müüja. 1 (üks) üleandmis-vastuvõtuakt jääb müüjale, teine antakse üle ostjale. Ülekandega tasumisel müüja kinkekaarti kätte ei toimeta. Ostja saab kinkekaardi kätte kaubanduskeskuse infokeskusest selle lahtiolekuaegadel, aadressil Rīgas iela 4, Valmiera, LV-4201. Väljaandja kinnitab, et ostja poolt esitatud e-posti aadressi kasutatakse ainult ülaltoodud eesmärgil.

3.4. Ostja peab kinkekaardi kättesaamisel kontrollima, et kinkekaardile, ostjale väljastatud tšekile või üleandmis-vastuvõtmisaktile märgitud nominaalväärtus vastaks ostja poolt tasutud summale. Kui ostja tuvastab lahknevuse, peab ta sellest viivitamata müüjat teavitama.

3.5. Pärast kinkekaardi ostjale väljastamist ei saa selle nominaalväärtust enam muuta.

3.6. Sularahas arveldades võib ostja ilma isikut tõendamata osta korraga kinkekaarte summas, mille nominaalväärtus ei ületa 150,00 eurot. Kui kinkekaarte soovitakse osta suurema nominaalväärtusega summas, tuleb tasuda maksekaardiga või ülekandega. Kui soovitud kinkekaartide nominaalväärtus kokku ületab 400 eurot, saab ostja ostutehingu sooritada vastavalt väljaandja klientide isikutuvastuse korrale. Väljaandjal ja/või müüjal on õigus keelduda ostjale kinkekaardi väljastamisest, kui tekib kahtlus rahapesu katse kohta, samuti muudel õigusaktides või käesolevates tingimustes sätestatud juhtudel.

3.7. Ostja on tutvunud Läti Vabariigi rahapesu käsitlevate õigusaktidega ja mõistab, et väljaandjal või müüjal on õigus teavitada vastavaid korrakaitseorganeid ning õigus nõuda ostja ja/või kasutaja isiku tuvastamist juhtudel, kui väljaandjal või müüjal on põhjust arvata, et ostja ja/või kasutaja kavatseb teha või on sooritanud kahtlase või ebatavalise finantstehingu.

3.8. Kinkekaardi väljastamisel vahendustasu ei võeta. Kinkekaardiga ei kaasne väljastamise ega kasutustasu.

3.9. Ostja saab kinkekaardi ostmisel valida ja soetada väljaandja poolt pakutava kinkekaardi pakendi.


4. OSTUDE EEST KINKEKAARDIGA TASUMINE

4.1. Kinkekaarti saab ostu eest tasumiseks kasutada isik, kelle valduses kinkekaart on. Kauplus, väljastaja ega müüja ei ole kohustatud kontrollima, kas kasutaja on kinkekaardi seaduslik kasutaja, kuidas on kasutaja kinkekaardi saanud või kas kasutajal on tema valduses oleva kinkekaardi kasutamiseks seaduslik alus.

4.2. Kinkekaardiga on võimalik tasuda kaupade ja teenuste eest kaubanduskeskuses asuvates kauplustes, välja arvatud kiirtoidurestoranis Hesburger.

4.3. Kinkekaardi kehtivusaja jooksul tuleks seda kasutada ühes kaubanduskeskuse kauplustest, sooritades ühe ostu. Kinkekaardiga makstes tagastatakse kaart kaupluse müüjale.

4.4. Kui kinkekaardi nominaalväärtus ei ole piisav, et ostu eest täielikult tasuda, võib kasutaja puuduva summa katta muu maksevahendiga – maksekaardi või sularahaga.

4.5. Kaubanduskeskuse kauplusel ei ole õigust keelduda ostu eest tasumisest kinkekaardiga, välja arvatud juhtudel, kui kinkekaart on kahjustatud (näiteks rebenenud, katki), sellel ei ole märgitud ega selgelt loetav kogu käesolevate tingimuste punktis 2.2 kirjeldatud teave või kui neid andmeid on kustutatud, parandatud ja/või kinkekaart erineb kauplusele antud kinkekaardi näidisest, st sellel on võltsimistunnused.

4.6. Kaubanduskeskuse kauplus ei pruugi ostu eest tasumisel kinkekaarti vastu võtta, kui kaupluse töötajal tekib kahtlus, et kinkekaart on võltsitud. Selliste kahtluste korral võib kauplus kinkekaardi arestida ja vastavalt kaubanduskeskuse sisekorraeeskirjale kutsuda välja kaubanduskeskuse turvameeskonna. Arestitud kinkekaart antakse edasiste toimingute üle otsustamiseni väljaandja või müüja valdusesse.


5. KEELATUD TEHINGUD

5.1. Kinkekaarti ei vahetata rahaks.

5.2. Kinkekaardiga ei saa tasuda uue kinkekaardi eest.

5.3. Väljaandjal on õigus omal algatusel või kokkuleppel kaubanduskeskuse kauplustega otsustada, et teatud ostude või ostutehingute liikide eest tasumiseks kinkekaart ei kehti.


6. KINKEKAARDI KEHTIVUSAEG

6.1. Kinkekaart kehtib 6 (kuus) kalendrikuud alates selle ostukuupäevast. Kinkekaardi kehtivusaeg on märgitud kinkekaardile.

6.2. Kehtivusaeg on viimane päev (kaasa arvatud), mis ajani saab kinkekaardiga tasuda kaupade ja/või teenuste eest kaubanduskeskuses Valleta asuvates kauplustes.


7. KINKEKAARDI KEHTIVUSAJA PIKENDAMINE

Kinkekaarti, mille kehtivusaeg on lõppenud kuni kolm kuud tagasi, saab pikendada ühe kuu võrra, kui ostja tasub müüjale 20% kinkekaardi nominaalväärtusest. Üle kolme kuu aegunud kinkekaarti ei saa uuendada ja raha selle eest ei tagastata.


8. KEHTETU KINKEKAART

8.1. Kehtetuks loetakse kinkekaart, mis vastab vähemalt ühele järgmistest kirjeldustest:

  • selle kehtivusaeg lõppes rohkem kui kolm kuud tagasi;
  • see on kahjustatud (näiteks rebenenud või katki);
  • kogu käesolevate tingimuste punktis 2.2 nimetatud teave ei ole sellel märgitud või selgelt loetav, teave on määrdunud, seda on kustutatud või parandatud;
  • see erineb kauplusele antud kinkekaardi näidistest ehk sellel on võltsimise tunnused.

8.2. Võltsingu avastamisel võltsitud kinkekaart tühistatakse ja kasutaja kaotab õiguse seda kasutada.

8.3. Kinkekaarti, mis loetakse vastavalt punktile 8.1 kehtetuks, ei aktsepteerita ostu eest tasumisel.


9. KAOTATUD VÕI KAHJUSTATUD KINKEKAART

Kinkekaardi hoidmise ja säilitamise eest vastutavad ostjad ning kasutajad. Kaotatud või kahjustatud kinkekaarti ei vahetata uue vastu (ei uuendata) ning seda ei saa kinni pidada ega tühistada. See kehtib ka ostjalt või kasutajalt varastatud või muul ebaseaduslikul viisil ära võetud kinkekaardi kohta.


10. KINKEKAARDI KINNIPIDAMINE

10.1. Kaubanduskeskuse kauplusel on õigus kinkekaarti kinni pidada, kui see osutub käesolevate tingimuste kohaselt võltsinguks või kui kaubanduskeskuse kauplusel on põhjendatud kahtlus, et kinkekaart on võltsitud.

10.2. Kinkekaardi kinnipidamisel võtab kaubanduskeskuse kauplus viivitamata ühendust müüjaga, paludes kontrollida kinkekaardi ehtsust. Kui selgub, et kinkekaart on ehtne, tagastatakse see kasutajale. Kui kahtlused kinkekaardi võltsimise osas leiavad kinnitust, tunnistatakse kaart kehtetuks ning seda ei saa kasutada ostude eest tasumiseks.


11. KINKEKAARDIGA SEOTUD PRETENSIOONID

11.1. Ostja või kasutaja esitab kõik kinkekaardiga seotud pretensioonid väljaandjale kirjalikult aadressil Rīgas iela 4, Valmiera, LV-4201, märkides ära nõude esitaja ees- ja perekonnanime, isikukoodi, kontakttelefoni ja aadressi, kinkekaardi numbri, pretensiooni ning selle esitaja nõuet põhjendavad faktid ja asjaolud. Pretensioonile lisatakse dokumendid (kui need on ostjal või kasutajal olemas), mis kinnitavad pretensioonis esitatud fakte ja asjaolusid.

11.2. Pretensioonile lisatakse kinkekaart, millega seoses pretensioon esitatakse. Kui pretensiooni esitaja ei saa lisada kinkekaarti, siis pretensiooni vastu ei võeta.

11.3. Väljaandja vaatab pretensioonid läbi 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul pärast pretensiooni saamist ning annab pretensiooni esitajale kirjaliku vastuse.

11.4. Pärast kinkekaardi kehtivusaja lõppu esitatud pretensioone arvesse ei võeta.


12. VÄLJAANDJA JA MÜÜJA VASTUTUS

12.1. Väljaandja ega müüja ei vastuta kinkekaardiga ostetud kaupade ja teenuste puuduste ega ohutuse eest. Kõik eeltooduga seoses tekkivad nõuded ja pretensioonid tuleb suunata otse kaubanduskeskuse kauplusele, kust kaup või teenus osteti, või teistele isikutele, kes vastutavad kauba ja teenuse ohutuse, puuduste või vastavuse eest õigusaktidele.

12.2. Väljaandja ega müüja ei vastuta mingil viisil kaubanduskeskuse kaupluste tegevuse või tegevusetuse eest ega anna ostjale ja kasutajale mingeid garantiisid ega lubadusi kaubanduskeskuse kaupluse ning selle poolt müüdavate kaupade või teenuste kohta. Kaubanduskeskuse kauplusega tehtavate tehingute riskid jäävad ostja ja kasutaja kanda.

12.3. Väljaandja ja müüja ei vastuta kaudsete kahjude ega saamata jäänud hüvede, samuti kahjude eest, mis võivad ostjal või kasutajal tekkida kinkekaardi kaotsimineku, varguse või muul ebaseaduslikul viisil äravõtmise, kahjustumise või kinkekaardi kehtetuks tunnistamise tõttu.


13. MUUD TINGIMUSED

13.1. Käesolevad tingimused muutuvad kasutaja jaoks siduvaks alates kinkekaardi eest tasumise hetkest. Ostja kinnitab kinkekaardi eest tasudes, et nõustub käesolevate tingimustega, kohustub neid täitma ja neid kasutajale tutvustama.

13.2. Väljaandjal ja müüjal on õigus töödelda ostjate ja kasutajate isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik käesolevates tingimustes ja kehtivates õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks.

13.3. Kõik käesolevate tingimuste täitmisega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel ostja või kasutaja ja väljaandja vahel, lahendamata vaidluste korral võib esitada väljaandjale pretensiooni. Pretensioon tuleb väljaandjale esitada kirjalikult aadressil Rīgas iela 4, Valmiera, LV-4201, märkides ära nõude esitaja ees- ja perekonnanime, isikukoodi, kontakttelefoni ja aadressi, kinkekaardi numbri, tehingu või andmed, mille kohta pretensioon esitatakse, ning selle esitaja nõuet põhjendavad faktid ja asjaolud. Väljaandja vaatab pretensiooni läbi 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul pärast pretensiooni saamist ning annab selle esitajale kirjaliku vastuse. Pärast kinkekaardi kehtivusaja lõppu esitatud või käesolevatele tingimustele mittevastavaid pretensioone arvesse ei võeta. Pretensioonide läbivaatamise korras lahendamata jäänud vaidlusi menetletakse hageja soovil väljaandja asukohale vastavas Läti Vabariigi kohtus.

Kauplused, kus saab kasutada VALLETA kinkekaarti

Kaubanduskeskus Valleta kinkekaardiga on võimalik tasuda kaupade ja teenuste eest kõigis kaubanduskeskuses asuvates kauplustes, välja arvatud kiirtoidurestoranis Hesburger.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!