Tikai šodien, 8. martā, iepērkoties kādā no VALLETA veikaliem EUR 15 vērtībā, LĀČI veikalā-kafejnīcā pasniegsim jums gardu un veselīgu našķi - tumšo šokolādi!

Piedāvājums spēkā tikai dāmām.


Pilni akcijas noteikumi:

1. Akcijas organizētājs: SIA „VRPB”, reģ.Nr.44103001157, Valmieras novads, Valmiera, Rīgas iela 4, LV-4201.

2. Akcijas norises teritorija: tirdzniecības centrs VALLETA, Rīgas iela 4, Valmiera, LV-4201.

3. Akcijas sākuma datums: 08.03.2023.; akcijas beigu datums: 08.03.2023.

4. Pirmās 300 (trīssimt) pircējas, kas 08.03.2023. kādā no t/c VALLETA veikaliem iepērkas vismaz EUR 15 vērtībā, pie pirkuma saņem akcijas kartīti, kuru, uzrādot LĀČI veikalā-kafejnīcā VALLETA 1. stāvā, saņem LĀČI tumšo šokolādi "Mīļlācītis".

5. Par katru čeku, kas ir vismaz EUR 15.00 vērtībā, pircēja saņem 1 (vienu) akcijas kartīti un šokolādi, pat ja čeka summa ir lielāka.

6. Izsniedzot šokolādi, LĀČI darbinieks ir tiesīgs palūgt pircējai uzrādīt akcijas kartīti un tās otrā pusē uzspiest zīmodziņu.

7. Pircēja nevar saņemt akcijas kartīti un šokolādi, ja čeka summu sastāda alkohols (tajā skaitā alus), tabaka un tās izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, elektroniskās smēķēšanas ierīces un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertnes, medikamenti un enerģijas dzērieni.  Akcijā nepiedalās norēķini par t/c VALLETA pieejamajiem pakalpojumiem, kā arī pirkumi, kas veikti, norēķinoties ar t/c VALLETA dāvanu karti, ja starpība starp pirkuma vērtību un dāvanu kartes summu ir mazāka par EUR 15.00.

8. Akcijā nedrīkst piedalīties SIA „VRPB” darbinieki un viņu ģimenes locekļi, t/c VALLETA darbojošos veikalu darbinieki, apkalpojošais personāls un viņu ģimenes locekļi.

9. Šokolāde nav kompensējama naudā.

10. Pretenzijas saistībā ar akcijas norisi pircēji var iesniegt t/c VALLETA Informācijas centrā rakstiski tā darba laikā līdz 26.03.2023. plkst.18.00. Pretenzijā precīzi jāapraksta iebildumi un to pamatojums, kā arī jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, tālrunis, kontaktinformācija. Pretenzijas tiek izskatītas un rakstiskas atbildes tiek sniegtas 2 (divu) nedēļu laikā pēc to saņemšanas. Iesniedzēja norādīto kontaktinformāciju saņems un apstrādās SIA „VRPB” darbinieki, ciktāl tas nepieciešams saskaņā ar atbildi uz pretenziju.