Cienījamie apmeklētāji!

Rūpēs par Jūsu un veikalu darbinieku veselību, lūdzam ievērot Ministru kabineta noteikumus un tirdzniecības centrā obligāti lietot mutes un deguna aizsargmaskas (aizsedzot gan degunu, gan muti)!

Ja apmeklētājam nav aizsargmaskas vai tā uzlikta nepareizi, apsardze tirdzniecības centrā to var neielaist, tāpat arī veikala darbinieki apmeklētājus bez sejas aizsargmaskas drīkst neapkalpot.

Vienreizlietojamās maskas iespējams iegādāties 1. stāvā BENU APTIEKA un VISS VESELĪBAI.

Auduma maskas - apģērbu veikalos.

Tāpat aicinām neaizmirst un ievērot arī citus veselībai drošas iepirkšanās pasākumus:

  • No citiem apmeklētājiem un kases zonās no priekšā stāvošajiem IETURĒT  vismaz 2 METRU DISTANCI
  • DEZINFICĒT ROKAS - roku dezinfekcijas līdzeklis pieejams katrā tirdzniecības centra stāvā
  • Izvairīties no pieskaršanās saskarsmes virsmām
  • Ātrākiem norēķiniem izmantot maksājumu karti vai viedtālruni
  • Klepot un šķaudīt saliektā elkonī, izmantot vienreizlietojamās salvetes, pēc tam tās uzreiz izmest un nomazgāt vai dezinficēt rokas
  • Izvairīties no pieskaršanās acīm, degunam un mutei

Rūpēsimies par sevi un citiem un ievērosim valstī noteiktos piesardzības pamatprincipus! Ja nejūtaties vesels, sazinieties ar savu ģimenes ārstu un palieciet mājās!

Valleta Valmiera