Nākot uz tirdzniecības centru, lūdzam ņemt vērā Ministru kabineta noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 24.1 punktu, kas nosaka, ka to drīkstat darīt pa vienam - tas attiecas arī uz vienas mājsaimniecības locekļiem!

Tāpat lūdzam ievērot arī pārējos drošas iepirkšanās pasākumus:

  • lietot sejas aizsargmasku (tai jāaizsedz gan deguns, gan mute);
  • no citiem apmeklētājiem ieturēt vismaz 2 m distanci;
  • dezinficēt rokas;
  • ātrākiem norēķiniem izmantot maksājumu karti.

Paldies!

Valleta Valmiera