SKOLA SPĀRNO!

Iepērcies tā, lai SKOLA SPĀRNO!

No 7. augusta līdz 10. septembrim VEIC PIRKUMU kādā no tirdzniecības centra "Valleta" veikaliem vismaz 30 Eur vērtībā,

PIEDALIES loterijā un

katru otrdienu LAIMĒ "Valleta" 50 Eur dāvanu karti vai

akcijas noslēgumā - tūrisma aģentūras KOLUMBS dāvanu karti 1000 Eur vērtībā!

"Valleta" dāvanu karšu izlozes - 15., 22., 29. augustā un 5., 12. septembrī.

"Kolumbs" dāvanu kartes izloze - 12. septembrī.


IZLOŽU REZULTĀTI:

15. augusts - "Valleta" 50 Eur dāvanu karti saņem TĪNA SKRASTIŅA (tālr.26188...)

22. augusts - "Valleta" 50 Eur dāvanu karti saņem ZIGMUNDS AIZUPIETIS (tālr.27277...)

29. augusts - "Valleta" 50 Eur dāvanu karti saņem ARLITA LUBĀNE (tālr.28305...)

5. septembris - "Valleta" 50 Eur dāvanu karti saņem ANDA BOŠKINA (tālr.22010...)

12. septembris - "Valleta" 50 Eur dāvanu karti saņem MĀRTIŅŠ LARIONOVS (tālr.28715....), savukārt, tūrisma aģentūras "Kolumbs" 1000 Eur dāvanu karti saņem RENĀTS LAPACINSKIS (tālr. 29482....)

Paldies visiem, kas iepirkās, piedalījās un par savu tirdzniecības centru izvēlas mūs - tirdzniecības centru "Valleta" pašā Valmieras centrā!


Pilni loterijas noteikumi (atļaujas numurs 4575):

1. Loterijas organizētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VRPB”, vienotais reģistrācijas numurs 44103001157, juridiskā adrese: Rīgas iela 4, Valmiera, LV – 4201.

2. Loterijas norises teritorija: Tirdzniecības centrs (t/c) „Valleta” Rīgas ielā 4, Valmierā, LV – 4201.

3. Loterijas sākuma datums: 07.08.2017., loterijas beigu datums: 12.09.2017.

4. Loterijas laimestu fonds

4.1. Loterijas laimestu fondu veido 6 balvas:

4.1.1. 5 (piecas) t/c „Valleta” dāvanu kartes, katra Eur 50.00 vērtībā. Kopējā dāvanu karšu vērtība ir Eur 250.00.

4.1.2. 1 (viena) tūrisma aģentūras „Kolumbs” dāvanu karte Eur 1 000.00 vērtībā.

4.2. Kopējais loterijas laimestu fonds ir Eur 1 250.00 vērtībā.

5. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi

5.1. Lai piedalītos loterijā, pircējam no 07.08.2017. plkst.08.00 līdz 10.09.2017. plkst.22.00 vienā reizē vienā t/c „Valleta” veikalā jāiepērkas vismaz Eur 30.00 vērtībā.

5.2. Iepirkšanos apliecina pirkuma čeks, kas jāsaglabā līdz loterijas noslēgumam un jāuzrāda, saņemot laimestu.

5.3. Veicot pirkumu Eur 30.00 vērtībā, pircējs aizpilda loterijas kartīti, kuru iespējams saņemt t/c „Valleta” veikalos, Informācijas centrā vai stāvu plānu stendos.

5.4. Loterijas kartītē pircējs speciāli tam paredzētā vietā norāda:

  • pirkuma čeka numuru, datumu, summu un veikalu, kurā tas veikts;
  • savu kontaktinformāciju – vārdu, uzvārdu, vecumu, adresi un tālruņa numuru.

5.5. Aizpildīta loterijas kartīte jāiemet loterijas kastē, kas atrodas t/c „Valleta” 1. stāvā pie Informācijas centra.

5.6. Par katru čeku, kas ir vismaz Eur 30.00 vērtībā, pircējs var aizpildīt 1 (vienu) loterijas kartīti, pat ja čeka summa ir lielāka.

5.7. Katram pircējam ir iespēja piedalīties loterijā ar vairākiem pirkumiem, tādējādi palielinot savas iespējas laimēt kādu no balvām, bet par vienu un to pašu pirkuma čeku drīkst aizpildīt tikai vienu loterijas kartīti.

5.8. Ja loterijas organizētājs konstatēs, ka loterijas kartītē nav norādīta visa loterijas noteikumu punktā 5.4. minētā informācija vai ka viena un tā pati vai atšķirīgas personas par vienu un to pašu čeku ir aizpildījusi/-ušas vairākas loterijas kartītes, tās tiks uzskatītas par nederīgām un loterijā laimējušo dalībnieku noteikšanā nepiedalīsies, tādējādi ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības principu.

5.9. Pircējs nedrīkst piedalīties loterijā un aizpildīt loterijas kartīti, ja pirkuma čeka summu sastāda alkohols (tajā skaitā alus), medikamenti, tabaka un tās izstrādājumi.

6. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums

6.1. Katru otrdienu – 15.08.2017., 22.08.2017., 29.08.2017., 05.09.2017. un 12.09.2017. – plkst.10.00 t/c „Valleta” Informācijas centrā Rīgas ielā 4, Valmierā, pēc nejaušības principa starp loterijas dalībniekiem, kas pareizi aizpildītu loterijas kartīti iemetuši loterijas kastē līdz iepriekšējās nedēļas svētdienas plkst.22.00, tiks izlozēts 1 (viens) dalībnieks, kas saņems t/c „Valleta” dāvanu karti Eur 50.00 vērtībā.

6.2. 12.09.2017. plkst.10.05 t/c „Valleta” Informācijas centrā Rīgas ielā 4, Valmierā, pēc nejaušības principa starp visiem loterijas dalībniekiem, kas pareizi aizpildītu loterijas kartīti iemetuši loterijas kastē no 07.08.2017. plkst.08.00 līdz 10.09.2017. plkst.22.00 tiks izlozēts 1 (viens) dalībnieks, kas saņems tūrisma aģentūras „Kolumbs” dāvanu karti Eur 1 000.00 vērtībā.

6.3. Ja kādā no izlozēm loterijas dalībnieks ir laimējis t/c „Valleta” dāvanu karti Eur 50.00 vērtībā, viņš netiek izslēgts no tūrisma aģentūras „Kolumbs” dāvanu kartes izlozes.

6.4. Katrā izlozē pēc nejaušības principa tiks noteikts arī viens rezerves laimējušais loterijas dalībnieks gadījumam, ja, saņemot balvu, tiks konstatēts, ka uz pirmo laimējušo dalībnieku attiecas loterijas noteikumu punkts 5.9., 13.1., 14.4. vai 14.5. Rezerves laimējušie dalībnieki tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti.

6.5. Katra izloze norisināsies 3 (trīs) t/c „Valleta” administrācijas personu sastāvā, kas pēc katras izlozes sastādīs un parakstīs protokolu, kurā norādīts loterijas atļaujas saņēmēja nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, loterijas norises teritorija, loterijas nosaukums, laimējušā un rezerves laimējušā dalībnieka noteikšanas vieta un datums, laimējušā un rezerves laimējušā dalībnieka vārds, uzvārds, pirkuma čeks un laimētā balva.

7. Termiņš, līdz kuram aizpildīta loterijas kartīte jāiemet loterijas kastē

7.1. Ja pircējs vēlas piedalīties t/c „Valleta” Eur 50.00 dāvanu kartes izlozē, pareizi aizpildīta loterijas kartīte viņam jāiemet loterijas kastē līdz katras svētdienas – 13.08.2017., 20.08.2017., 27.08.2017., 03.09.2017. un 10.09.2017. – plkst.22.00.

7.2. Lai piedalītos tūrisma aģentūras „Kolumbs” Eur 1 000.00 dāvanu kartes izlozē, aizpildīta loterijas kartīte jāiemet loterijas kastē līdz 10.09.2017. plkst.22.00.

8. Laimējušo personu izsludināšanas kartība, vieta un datums

8.1. Loterijas dalībnieks, kas laimējis t/c „Valleta” dāvanu karti Eur 50.00 vērtībā, katru otrdienu – 15.08.2017., 22.08.2017., 29.08.2017., 05.09.2017. un 12.09.2017. – no plkst.11.00 tiks publiskots t/c „Valleta” Informācijas centrā un mājas lapā www.valleta.lv sadaļā SKOLA SPĀRNO!

8.2. Loterijas dalībnieks, kas laimējis tūrisma aģentūras „Kolumbs” dāvanu karti Eur 1 000.00 vērtībā,12.09.2017.noplkst.11.00 tiks publiskots t/c „Valleta” Informācijas centrā un mājas lapā www.valleta.lv sadaļā SKOLA SPĀRNO!

8.3. T/c „Valleta” administrācija ar laimējušajiem loterijas dalībniekiem uzreiz pēc izlozes sazināsies arī personīgi, zvanot uz loterijas kartītē norādīto tālruņa numuru.

8.4. Laimējušie dalībnieki iepriekš minētajās vietās tiks publiskoti līdz 01.10.2017. plkst.18.00.

9. Kārtība un termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt

9.1. Laimējušie loterijas dalībnieki savus laimestus varēs saņemt līdz 01.10.2017. plkst.18.00 t/c „Valleta” Informācijas centrā Rīgas ielā 4, Valmierā, tā darba laikā, kas apskatāms mājas lapā www.valleta.lv sadaļā Kontakti.

9.2. Ja laimests līdz 01.10.2017. plkst.18.00 netiek izņemts, laimējušais dalībnieks zaudē tiesības to saņemt, un laimests paliek SIA „VRPB” īpašumā.

9.3. Lai saņemtu laimestu, laimējušajiem dalībniekiem sava ierašanās iepriekš nav jāpiesaka.

9.4. Lai saņemtu laimestu, laimējušajam dalībniekam jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments – pase, personas vai autovadītāja apliecība – un pirkuma čeks, kura numurs norādīts, aizpildot loterijas kartīti. Laimests tiek izsniegts tikai personai, kuras vārds un uzvārds saskaņā ar pasi, personas vai autovadītāja apliecību saskan ar izlozētajā loterijas kartītē norādīto.

9.5. Ja laimējušais dalībnieks nav sasniedzis 18 gadu vecumu, pēc laimesta tam jāierodas kopā ar kādu no tās likumiskajiem pārstāvjiem vai aizbildni, līdzi ņemot abu personu dokumentus.

9.6. Tiek uzskatīts, ka persona, kuras vārds un uzvārds norādīts laimējušajā loterijas kartītē, ir arī attiecīgā pirkuma veicēja. Ja šīs personas ir atšķirīgas, attiecības starp tām kārtojamas, neiesaistot SIA „VRPB”. Loterijas organizētājam tiesiskas attiecības ir tikai ar personu, kuras vārds un uzvārds norādīts loterijas kartītē.

9.7. Laimējušie dalībnieki, saņemot balvas, paraksta to pieņemšanas-nodošanas aktu.

9.8. Lai saņemtu laimestu, dalībniekiem nav papildus izmaksas.

9.9. SIA „VRPB” neatbild par balvas nesaņemšanas sekām, ja laimējušais dalībnieks norādījis neprecīzu tālruņa numuru vai nav sazvanāms un savlaicīgi nav saņēmis informāciju par balvu.

10. Citi ar piedalīšanos loterijā saistītie izdevumi

10.1. Ja loterijas dalībnieks laimē tūrisma aģentūras „Kolumbs” dāvanu karti un izvēlas to izmantot aģentūras pakalpojumiem, kas pārsniedz dāvanu kartes vērtību, starpību starp pakalpojumu vērtību un dāvanu kartes summu viņš sedz pats par saviem līdzekļiem.

10.2. Visi citi izdevumi atkarīgi no dalībnieka individuālās situācijas.

11. Informācija par katra loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt

11.1. Loterijas dalībnieka izredzes laimēt kādu no balvām atkarīga no loterijas kopējo dalībnieku skaita. Ņemot vērā 2016. gadā organizētās loterijas Uzmanību... gatavību... SKOLAI STARTS! rezultātus un pirkumu skaitu, tiek prognozēts, ka katru nedēļu loterijas kartītes pareizi aizpildīs un iemetīs loterijas kastē 2 000 dalībnieku. Kopējais loterijas dalībnieku skaits tiek prognozēts 10 000.

11.2. Iespēja kādā no kārtējām izlozēm laimēt t/c „Valleta” dāvanu karti Eur 50.00 vērtībā loterijas dalībniekam ir viens pret visu iepriekšējā nedēļā pareizi aizpildīto un loterijas kastē iemesto loterijas kartīšu skaitu.

11.3. Iespēja laimēt tūrisma aģentūras „Kolumbs” dāvanu karti Eur 1 000.00 vērtībā loterijas dalībniekam ir viens pret loterijas norises laikā visu loterijas kastē iemesto un pareizi aizpildīto loterijas kartīšu skaitu.

11.4. Ja viens un tas pats loterijas dalībnieks veicis vairākus pirkumus un pareizi aizpildījis vairākas loterijas kartītes, viņa izredzes laimēt kādu no balvām palielinās proporcionāli aizpildīto kartīšu skaitam.

12. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

12.1. Pretenzijas saistībā ar loterijas norisi tās dalībnieki var iesniegt t/c „Valleta” Informācijas centrā rakstiski tā darba laikā līdz 01.10.2017. plkst.18.00.

12.2. Pretenzijā precīzi jāapraksta iebildumi un to pamatojums, kā arī jānorāda pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, kontakttālrunis.

12.3. Pretenzijas tiek izskatītas un rakstiskas atbildes tiek sniegtas 2 nedēļu laikā (pasta zīmogs) pēc to saņemšanas, t.i., līdz 15.10.2017. (pasta zīmogs).

13. Personas, kas nedrīkst piedalīties loterijā

13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties un laimestus nedrīkst saņemt SIA „VRPB” darbinieki un viņu ģimenes locekļi, kā arī t/c „Valleta” esošo veikalu darbinieki, apkalpojošais personāls un viņu ģimenes locekļi.

13.2. Laimesta saņēmējs, parakstot laimesta pieņemšanas-nodošanas aktu, garantē, ka uz viņu šis aizliegums neattiecas.

14. Citi noteikumi

14.1. Laimējusī persona piekrīt, ka SIA „VRPB” veic personas datu apstrādi, ciktāl tas nepieciešams saskaņā ar šiem noteikumiem.

14.2. Laimestu nav iespējams apmainīt pret citām precēm, un tas nav kompensējams naudā.

14.3. Par laimesta ekspluatāciju pēc tā saņemšanas atbild laimējusī persona.

14.4. Loterijā nepiedalās pirkumi, kas veikti, norēķinoties ar t/c „Valleta” dāvanu karti, ja starpība starp pirkuma vērtību un dāvanu kartes summu ir mazāka par Eur 30.00.

14.5. Loterijā nepiedalās norēķini par t/c „Valleta” pieejamajiem pakalpojumiem.

14.6. T/c „Valleta” dāvanu karti iespējams atprečot saskaņā ar t/c „Valleta” standarta dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumiem, kas lasāmi mājas lapā www.valleta.lv sadaļā Dāvanu karte.

14.7. Tūrisma aģentūras „Kolumbs” dāvanu karti iespējams atprečot saskaņā ar tūrisma aģentūras dāvanu kartes lietošanas noteikumiem, kas lasāmi mājas lapā www.kolumbs.lv sadaļā Dāvanu kartes.

14.8. Uz loterijas kartītes tiek publicēti loterijas svarīgākie noteikumi ar norādi, ka ar pilniem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties t/c „Valleta” mājas lapā www.valleta.lv un Informācijas centrā.

Līdz: 
10/09/2017
 
 

Twiiter

draugiem.lv

Facebook

  • Latviešu

© 2008-2014 Valleta Pilsētas Galerija
Izstrāde 2011 4id.lv | Dizains Andris Jurga